Video: Xem cá thòi lòi "đại chiến" trên cạn

  • 1.340

Nhờ khả năng hô hấp đặc biệt, loài cá thòi lòi (mudskipper) có thể ở trên cạn rất lâu. Khi gặp nguy hiểm, một con cá đực sẽ bảo vệ hang của nó bằng cách di chuyển đây đó, há ngoác miệng và giương vây giữa để đe dọa địch thủ.

Cập nhật: 22/11/2013 Theo Vietnamnet, Youtube
  • 1.340

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook