Video: Đại bàng không kích nai tơ

  • 2.207

Con nai nhỏ vừa vụt chạy ra khoảng trống bên ngoài cánh rừng, con đại bàng từ đâu đó trên không trung đã ngay lập tức lao tới như tên bắn.

Xem video:

Cập nhật: 28/12/2011 Theo Daily mail, Giáo Dục
  • 2.207

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook