Video: Xem nhát chém của thanh kiếm sắc nhất thế giới

  •   42
  • 1.956

Chỉ với một nhát chém của thanh kiếm Katana, 24 lon bia xếp trên mặt bàn bị cắt đôi trong nháy mắt.

Nhát chém của kiếm Katana - thanh kiếm sắc nhất thế giới

Theo Youtube
  • 42
  • 1.956

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook