Video: Xem nhát chém của thanh kiếm sắc nhất thế giới

  • 42
  • 1.935

Chỉ với một nhát chém của thanh kiếm Katana, 24 lon bia xếp trên mặt bàn bị cắt đôi trong nháy mắt.

Nhát chém của kiếm Katana - thanh kiếm sắc nhất thế giới

Cập nhật: 14/10/2015 Theo Youtube
  • 42
  • 1.935

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook