Video: Đoàn tàu đón trả khách không cần dừng

  •  
  • 1.228

Theo ý tưởng của nhà thiết kế Chen Jianjun, thay vì phải chờ đợi trong sân ga và lên tàu qua hàng loạt cánh cửa hẹp của các toa, hành khách sẽ đợi trong một cabin đặc biệt hình tổ kén ở phía trên đường ray. Khi đoàn tàu chạy xuyên qua ga, cabin tổ kén sẽ khóa móc với nóc tàu và các hành khách sẽ đi cầu thang bộ xuống các toa phía dưới.

>>> Đoàn tàu độc đáo đón, trả khách không cần dừng

Theo Vietnamnet, Youtube
  • 1.228