Video: Giới thiệu ngôi nhà có thể gấp được

  •  
  • 1.505

Nhà biến hình lần đầu tiên được hình thành như là một phần của dự án tốt nghiệp của Grunberg, và ông đã thiết kế một ngôi nhà có thể chịu được thời tiết khắc nghiệt ở Lap Land. Chẳng hạn, vào mùa hè, phòng ngủ quay về hướng đông và có thể xoay để thường xuyên đón ánh sáng mặt trời, sau đó tạo ra năng lượng thông qua các tấm năng lượng mặt trời.

Theo Báo Đất Việt, Youtube
  • 1.505

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook