Video: Giun "nhảy múa" trong mắt ếch

  • 12
  • 1.648

Xem video để thấy con ếch khó chịu thế nào khi con giun ngọ ngoậy liên tục trong mắt.

Xem video:

Cập nhật: 28/11/2011 Theo Youtube
  • 12
  • 1.648

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook