Video: Giun "nhảy múa" trong mắt ếch

  •   1,52
  • 1.712

Xem video để thấy con ếch khó chịu thế nào khi con giun ngọ ngoậy liên tục trong mắt.

Xem video:

Theo Youtube
  • 1,52
  • 1.712

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook