Video: Hệ thống SOINN giúp robot phục vụ nước

  • 417

Những robot có thể học hỏi từ kinh nghiệm và giải quyết các vấn đề mới lạ, tương tự như con người. Nghe giống như phim khoa học viễn tưởng!

Tiến sĩ Osamu Hasegawa và cộng sự thuộc Viện công nghệ Tokyo đã phát triển hệ thống SOINN, mặc dù không được lập trình sẵn kỹ năng phục vụ nước, nhưng SOINN sẽ  giúp robot tìm kiếm trên internet những nhiệm vụ tương tự để từng bước đáp ứng yêu cầu.

Cập nhật: 13/10/2011 Theo Youtube
  • 417

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook