Video: Hệ thống vừa thu phong năng vừa thu nước sạch

  • 907

Nguyên mẫu chiếc turbin gió này đã hoạt động tại Abu Dhabi, mỗi giờ lấy được 62 lít nước từ không trung. Eole hy vọng thương phẩm turbin gió có khả năng thu được hàng ngàn lít nước sạch mỗi ngày sẽ được bán vào cuối năm nay.

>>> Vừa thu phong năng vừa thu nước sạch

Cập nhật: 03/05/2012 Theo Youtube, Thanh Niên
  • 907

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook