Video: Khả năng quay đầu của cú

  • 1.849

Những bí ẩn về sinh học cho phép loài cú có thể quay đầu mà không làm đứt sự cung cấp máu của chúng cuối cùng cũng được làm sáng tỏ.

>>> Lí giải được khả năng quay đầu 270 độ của loài cú

Cập nhật: 04/02/2013 Theo Khoahoc, youtube
  • 1.849

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook