Video: Khả năng săn mồi của tắc kè

  • 3,52
  • 1.769

Nhẹ nhàng quan sát chờ thời cơ và những cú phóng lưỡi chính xác, cùng xem clip dưới đây, bạn sẽ biết tắc kè săn mồi "đỉnh" đến mức nào.

Xem video:

Theo Youtube
  • 3,52
  • 1.769

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook