Video: Máy bay siêu âm

  • 2.082

Với mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu, Sonic Star vượt qua bài toán kinh tế và thách thức của môi trường để có thể thực hiện thành công cuộc cách mạng khoa học công nghệ.

Cập nhật: 29/06/2011 Theo Youtube
  • 2.082

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook