Video: Nhật thực vành khuyên ở Australia

  • 620

Một số khu vực trên thế giới, trong đó có Australia vừa có cơ hội quan sát "nhẫn lửa", còn gọi là nhật thực vành khuyên.

Tại Australia, nhật thực bắt đầu từ những thành phố Tennant Creek, Alice Springs, bang Northern Territory, miền tây bắc Australia sáng 10/5. Vào thời điểm nhật thực cực đại, 90% đĩa mặt trời sẽ bị mặt trăng che khuất, khi đó mặt trời có hình chiếc nhẫn.

Việt Nam không quan sát được nhật thực vành khuyên, chỉ một số quốc gia khác có thể thấy hiện tượng trên là Australia, vài quốc đảo ở Thái Bình Dương, và một số nước ở Đông Nam Á.

Nhật thực vành khuyên xảy ra hàng năm khi trái đất ở vị trí gần nhất so với mặt trời và mặt trăng ở vị trí xa nhất so với địa cầu.

Cập nhật: 11/05/2013 Theo VNE, Youtube
  • 620

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook