Video: Ốc sên zombie

  • 2.079

Khi bị ký sinh bởi những ký sinh trùng đặc biệt thì những con ốc sên xấu số này sẽ biến thành "zombie"....

>>> Khả năng kỳ lạ của ốc sên

Theo NatGeoWild, Youtube
  • 2.079

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook