Video: Ốc sên zombie

  • 1.797

Khi bị ký sinh bởi những ký sinh trùng đặc biệt thì những con ốc sên xấu số này sẽ biến thành "zombie"....

>>> Khả năng kỳ lạ của ốc sên

Cập nhật: 27/10/2014 Theo NatGeoWild, Youtube
  • 1.797

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook