Video: Phi thuyền châu Âu tiếp nhiên liệu cho trạm không gian

  •  
  • 491

Tàu vũ trụ không người lái ATV-5 Georges Lemaître của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) mang 7 tấn hàng hóa và nhiên liệu, vừa kết nối thành công với Trạm Không gian quốc tế.

Theo Zing, Youtube
  • 491

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook