Video: Phim khoa học về khủng long bạo chúa

  •   3,29
  • 20.551

Một vết cắn của khủng long bạo chúa mạnh gấp mười lần cá sấu châu Mỹ, tạo ra một lực có trọng lượng lên tới 6 tấn, tức bằng trọng lượng của một con voi.

>>> Khủng long bạo chúa có lực cắn gấp vạn lần người

Xem video:

Theo Youtube, Vietnam+
  • 3,29
  • 20.551

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook