Video: Phút sinh tử giữa nhện và rắn

  • 2.703

Hadleigh cho rằng con rắn có chiều dài thân khoảng nửa mét và vẫn sống thêm khoảng hơn một giờ sau khi vướng vào mạng nhện. Sau đó nó chết vì nọc độc của nhện.

>>> Phút sinh tử giữa nhện và rắn

Theo Youtube, VNE
  • 2.703

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook