Video: Rắn chui vào hang chuột

  • 1.553

Sau khi đớp chuột trong hang, con rắn chờ chuột giãy chết rồi nuốt con mồi vào bụng.

Theo VNE, youtube
  • 1.553

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook