Video: Rắn lục đuôi đỏ đẻ con

  • 3,38
  • 2.805

Trong họ nhà rắn lục, đây là loài duy nhất đẻ con. Sau khi trứng được thụ tinh, rắn mẹ mang thai và rắn con nở ra ngay trong bụng mẹ. Khi rắn con chui ra qua đường hậu môn, đó cũng là lúc rắn mẹ qua đời.

>>> Làm thế nào khi bị rắn lục đuôi đỏ tấn công?

Cập nhật: 21/11/2014 Theo Youtube
  • 3,258
  • 2.805

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook