Video: Sáng kiến giữ đồ khi đi biển mà không cần mất tiền thuê tủ để đồ

  •   22
  • 1.765

Mùa hè tới là khoảng thời gian người ta đi biển rất nhiều, nhưng việc giữ đồ luôn là một trở ngại. Do đó, sáng kiến có tên "Beach Vault" ra đời đã giải quyết triệt để vấn đề này.

Với sáng kiến này, bạn sẽ không lo mất đồ mỗi khi đi biển.
Với sáng kiến này, bạn sẽ không lo mất đồ mỗi khi đi biển.

Cập nhật: 27/06/2016 Theo genk
  • 22
  • 1.765

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook