Video: Sâu "mù" phun dịch đóng băng con mồi

  • 740

Mặc dù gần như không thể nhìn thấy gì nhưng loài sâu Onychophora có thể phun dịch để làm tê liệt con mồi.

Cập nhật: 18/09/2012 Theo Youtube, Bee
  • 740

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook