Video: Cuộc chiến giữa trăn và rắn hổ mang

  •   4,311
  • 13.085

Trăn và rắn hổ mang là hai loài động vật có thể lấy mạng người trong chớp mắt. Vậy khi 2 con vật này đối đầu nhau, phần thắng sẽ nghiêng về con nào?

>>> Video: Hổ mang đen Châu Phi nuốt chửng rắn cát

Theo Youtube
  • 4,311
  • 13.085

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook