Video: Sư tử tấn công khỉ baboon

  •  
  • 2.658

Sư tử quan sát hoạt động của bầy khỉ baboon và rồi bất chợt tấn công khiến bầy khỉ không kịp thoát thân.

Theo Youtube
  • 2.658

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook