Video: Tàu thăm dò NASA ra khỏi hệ Mặt trời sau hành trình 40 năm

  • 2,33
  • 2.575

Tàu vũ trụ Voyager 2 là một tàu vũ trụ không người lái liên hành tinh được phóng đi ngày 20 tháng 8 năm 1977, hiện nay nó đã ra khỏi hệ Mặt trời và đang ở khu vực nhật bao. Là một phần của quả cầu từ trường nhật quyển do Mặt Trời sinh ra.

Tàu vũ trụ Voyager-2.
Tàu vũ trụ Voyager-2.

nhật bao, gió mặt trời với vận tốc 700km/h. Nhật bao nằm ngoài vành giới hạn ngoài của Thái dương hệ, nơi gió mặt trời bị gió sao tác động.

Ngoài nhật bao là nhật mãn, nơi cả hai loại gió cân bằng và bị thổi về phía cuối của nhật quyển.

Cập nhật: 22/08/2017 Theo VnExpress
  • 2,33
  • 2.575

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook