Video: Tay không bắt cá sấu đói

  •  
  • 1.576

Cá sấu không phải là một loài động vật có sức mạnh vô địch, chúng vẫn có những điểm yếu mà con người đã phát hiện ra và khống chế được.

Theo Báo Đất Việt, Youtube
  • 1.576

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook