Video: Tìm được bát sơn 100.000 năm tuổi

  • 1.001

Các nhà khoa học vừa tìm thấy những những dụng cụ được họa sĩ cổ sử dụng hơn 100.000 năm trước trong hang động xưa tại châu Phi.

Xem video:

Cập nhật: 17/10/2011 Theo Youtube
  • 1.001

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook