Video: Trái đất tuyệt đẹp nhìn từ ISS

  •   33
  • 2.880

Trong đoạn video dài 5 phút, Trái đất của chúng ta bỗng trở nên lung linh tuyệt đẹp khi nhìn từ độ cao gần 400km, từ trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Xem video:

Theo Youtube, Dân trí
  • 33
  • 2.880