Video: Trung Quốc lần đầu tiên thắp lửa ngoài vũ trụ

  •  
  • 400
Cập nhật: 06/03/2023 VNE
  • 400

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook