Video: Vẻ đẹp của phản ứng thế kim loại

  •  
  • 1.104

Dưới đây là vẻ đẹp cận cảnh của phản ứng thế kim loại!

Phản ứng thế kim loại.
Phản ứng thế kim loại.

Phản ứng thế kim loại xảy ra khi cho kẽm vào một dung dịch muối của kim loại hoạt động yếu hơn. Phản ứng tạo ra các tinh thể kim loại siêu nhỏ phủ trên bề mặt kẽm bao gồm: bạc và kẽm, chì và kẽm, đồng đỏ và kẽm, thiếc và kẽm.

Đây là những hình ảnh trong dự án Envisioning Chemistry do tổ chức giáo dục Beauty of Science (Vẻ đẹp của khoa học) và Hội Hóa học Trung Quốc phối hợp thực hiện.

Cập nhật: 25/01/2018 Theo VNE
  • 1.104