Viễn cảnh nếu bắn tất cả bom hạt nhân vào Mặt Trời

  •  
  • 2.353

Sức công phá của tất cả bom hạt nhân trên thế giới rất khủng khiếp, nhưng vẫn chưa đủ để gây ra tác động đáng kể đối với Mặt Trời.

Cập nhật: 31/07/2022 VnE
  • 2.353

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook