Việt Nam xây dựng bản đồ địa hình đáy biển

  • 887

Thời gian tới Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng bản đồ địa hình đáy biển cho toàn vùng biển Việt Nam.

Để hoàn thành việc đo đạc bản đồ địa hình đáy biển, Bộ sẽ đổi mới công nghệ bay chụp ảnh địa hình, sử dụng hiệu quả kỹ thuật phục vụ tốt công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền và trên biển; quản lý địa giới hành chính các cấp địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho 35 tổ chức, hoàn thiện quy trình thủ tục cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên mạng Internet.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã triển khai thành lập bản đồ địa chính bằng ảnh hàng không, phục vụ cho lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh...

 

Cập nhật: 17/08/2007 Theo ANTĐ, VNN
  • 887

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook