Việt Nam

  • 'Thần đèn' chế máy dời nhà 'Thần đèn' chế máy dời nhà
    Sau khi di dời thành công hơn 250 công trình xây dựng bằng ròng rọc kéo thủ công, Trương Văn Dũng, chủ DNTN Thần Đèn ở TP Bến Tre, cho ra đời máy chuyển nhà.
  • Xe lăn điều khiển bằng đầu Xe lăn điều khiển bằng đầu
    Trần Ngọc Hiếu, sinh viên khoa Cơ điện tử, ĐH Công nghệ Sài Gòn vừa chế tạo thành công xe lăn điều khiển bằng đầu cho người tàn tật không may mất cả tay lẫn chân.