Voi 3 chân gây bất ngờ cho du khách ở châu Phi

  •   52
  • 938

Con voi đực trưởng thành bị cụt một chân trong nhiều năm, sống sót một cách đáng kinh ngạc ở vườn quốc gia Kruger, Nam Phi.

Cập nhật: 01/08/2021
  • 52
  • 938

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook