Vớt bèo

  • 2,530
  • 20.204

Hai nguời bạn ngồi đố nhau.

Long đố :
- Đố cậu nhé, bà già đi vớt bèo gặp 1 con bò gầy hỏi tại sao bà ta quay về?

Linh nói:
- Tớ chịu

Long cười và bảo:
- Tớ đố có thế mà cậu không biết. Này nhé, bà già đi vớt bèo gặp bò gầy , mà bò gầy là bò không béo mà bò không béo là bèo không có.

Cả hai cùng cười ngất ngưởng.

Nguyễn Quỳnh Anh - 10 tuổi
Email: [email protected]

  • 2,530
  • 20.204

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook