Bản tin IT

  • Ý nghĩa và cách vận hành của địa chỉ IP Ý nghĩa và cách vận hành của địa chỉ IP
    Nếu bạn là một người sử dụng internet lâu năm, bạn đang dùng các thiết bị công nghệ có khả năng truy cập internet, thì bạn đã từng nhìn thấy dãy số kiểu như thế này: 192.168.1.34.