nhổ răng khôn

  • "Nhớ dai" và "khôn" như cá mập "Nhớ dai" và "khôn" như cá mập
    Phần lớn mọi người đều nghĩ chỉ những loài tiến hoá cao như khỉ, chó, mèo, chim hay người mới có trí nhớ tốt. Nhưng một kết quả nghiên cứu mới đây của ĐH Bonn (Đức) cho thấy kể cả với loài sống dưới nước xuất hiện trước cả khủng long cũng có trí nhớ siêu phàm và thông minh không kém.