nhổ răng khôn

  • "Nhớ dai" và "khôn" như cá mập "Nhớ dai" và "khôn" như cá mập
    Phần lớn mọi người đều nghĩ chỉ những loài tiến hoá cao như khỉ, chó, mèo, chim hay người mới có trí nhớ tốt. Nhưng một kết quả nghiên cứu mới đây của ĐH Bonn (Đức) cho thấy kể cả với loài sống dưới nước xuất hiện trước cả khủng long cũng có trí nhớ siêu phàm và thông minh không kém.
  • Cá sấu tử nạn trước hàm răng sắc nhọn của hổ, báo Cá sấu tử nạn trước hàm răng sắc nhọn của hổ, báo
    Các mãnh thú thống trị trên mặt đất và dưới nước đôi khi chạm trán nhau. Mỗi lần hổ, báo đánh nhau với cá sấu là một lần dữ dội.