10 loài vật có tuổi thọ ngắn nhất thế giới

  •   2,33
  • 7.876

Theo thống kê của The Mysterious World, bộ phù du chính là loài vật có tuổi thọ ngắn nhất thế giới. Trung bình bộ phù du chỉ sống được 1 ngày.

Bộ phù du
1. Bộ Phù du. Tuổi thọ: 1 ngày.

Gastrotricha
2. Gastrotricha. Tuổi thọ: 3 ngày.

Kiến Drone
3. Kiến Drone. Tuổi thọ: 3 tuần.

Ruồi nhà
4. Ruồi nhà. Tuổi thọ: 4 tuần.

Chuồn chuồn ngô
5. Chuồn chuồn ngô. Tuổi thọ: 4 tháng.

Chuột nhắt
6. Chuột nhắt. Tuổi thọ: 1 năm.

Tắc kè hoa
7. Tắc kè hoa. Tuổi thọ: 1 năm.

Cá ăn muỗi
8. Cá ăn muỗi. Tuổi thọ: 2 năm.

Chuột lang
9. Chuột lang. Tuổi thọ: 4 năm.

Thỏ nhà
10. Thỏ nhà. Tuổi thọ: 8 năm.

Cập nhật: 14/07/2020 Theo Tiền Phong
  • 2,33
  • 7.876

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook