23 tác phẩm độc đáo cho thấy lá cây cũng có thể trở thành tuyệt tác nghệ thuật

  • 52
  • 1.605

Với bất kỳ một nghệ sỹ nào, sáng tạo không bao giờ có giới hạn ngay cả khi vật liệu để sáng tạo là đất, là nước hay chỉ là những chiếc lá vô tri vô giác.

Susanna Bauer là một người nghệ sỹ tài năng như thế. Cô có tài biến những lá cây thành các tác phẩm nghệ thuật đầy ấn tượng chỉ với những dụng cụ điêu khắc đơn giản. Điểm nhấn độc đáo nhất trên các tác phẩm của Susanna chính là khả năng giữ cho những chiếc lá mỏng manh không bị rách khi tiến hành rạch lá.

Các tác phẩm của Susanna Bauer thường phản ánh những câu chuyện và kết nối giữa con người và thiên nhiên.

Trans-Plant No.21
#1: "Trans-Plant No.21"

Navigation
#2: "Navigation"

Everything That Surrounds Us
#3:  "Everything That Surrounds Us"

Cube Tree No.5
#4: "‘Cube Tree No.5" 

Moon XXXII
#5:  "Moon XXXII"

Path IV
#6: "Path IV"

Reunion
#7: "Reunion"

Union
#8: "Union"

Lace II
#9: "Lace II"

Halves II
#10: "Halves II"

Restoration V
#11:  "Restoration V"

Repose
#12:  "Repose"

Pull
#13:  "Pull"

Core
#14: "Core"

Suspended
#15: "Suspended"

Common Thread
#16: "Common Thread"

Moon XXX
#17: "Moon XXX"

Collection (Two By Two)
#18: "Collection (Two By Two)"

Flow
#19: "Flow"

Trans-Plant No.19
#20: "Trans-Plant No.19"

Restoration
#21: "Restoration"

Patchwork
#22: "Patchwork"

Opening Out
#23: "Opening Out"

Cập nhật: 06/07/2019 Theo Trí Thức Trẻ
  • 52
  • 1.605

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook