4,1 triệu USD cho bảo tồn biển tại Việt Nam

  • 84

Số tiền này được sử dụng để hỗ trợ nhu cầu sinh kế bền vững của các cộng đồng sống trong và xung quanh các khu bảo tồn biển.

Vịnh Nha Trang

Trong Lễ ký văn kiện và hội thảo khởi động Hợp phần Sinh kế bền vững bên trong và xung quanh khu bảo tồn biển (BTB) vừa diễn ra ngày 21/3/2006, Chính phủ Đan Mạch tài trợ cho hợp phần “Sinh kế bền vững bên trong và xung quanh khu bảo tồn biển” là 4,1 triệu USD.

Hợp phần này tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển hơn nữa mạng lưới các khu BTB dựa trên khung pháp lý quốc gia và hệ thống quản lý khu BTB hiệu quả ở cấp địa phương.

Trong đó, chú trọng đến hỗ trợ nhu cầu sinh kế bền vững của các cộng đồng sống trong và xung quanh các khu BTB.

Hai khu bảo tồn trình diễn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ Đan Mạch là Cù Lao Chàm (tỉnh Quảng Nam)- một di tích văn hoá lịch sử gắn với sự hình thành và phát triển của đô thị thương cảng Hội An hàng nghìn năm trước và Vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thành viên thứ 29 của câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới với dự án Khu bảo tồn biển Hòn Mun - Khu bảo tồn biển đầu tiên của nước ta đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cũng từ hợp phần này, một trung tâm đào tạo về khu bảo tồn biển quốc gia sẽ được thành lập.

Hợp phần Sinh kế bền vững bên trong và xung quanh khu bảo tồn biển là một trong năm hợp phần thuộc Chương trình Hợp tác phát triển trong lĩnh vực môi trường giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Đan Mạch giai đoạn 2005-2010.

Kiều Minh
Theo Tuổi Trẻ Online
  • 84

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook