ADB, Hà Lan tài trợ bảo vệ môi trường sông Mê Kông

  • 75

Ngày 31-5, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Hà Lan đã trao đổi hiệp định trị giá 14 triệu USD cho Chương trình môi trường tiểu vùng Mê Kông mở rộng (CEP) và Sáng kiến lập vành đai đa dạng hoá sinh học (BCI).

Khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc thực hiện sáng kiến BCI giai đoạn I trong 3 năm tới. Các phần hỗ trợ tài chính khác do Chính phủ Thụy Điển, Quỹ Hợp tác Giảm nghèo của chính phủ Anh và ADB cung cấp.

CEP và BCI là sáng kiến chung của các quốc gia thuộc khu vực GMS bao gồm Trung Quốc, Lào, Myanma, Thái Lan và Việt Nam, được thông qua tại Cuộc gặp Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo quốc gia khu vực GMS tại thành phố Côn Minh (Trung Quốc) năm 2005.

Sáng kiến hành lang đa dạng sinh thái của CEP đã đề cập đến những vấn đề cấp bách như sự phá vỡ cảnh quan nổi lên từ sự phát triển kinh tế, và ảnh hưởng của sự phá vỡ cảnh quan này lên đa dạng sinh học và những lợi ích của môi trường tại khu vực GMS.

Theo sáng kiến BCI, vào năm 2015, các nước trong khu vực GMS sẽ thiết lập những vành đai và khu vực bảo vệ sự đa dạng hóa sinh học nhằm duy trì hệ sinh thái, đảm bảo việc sử dụng nguồn tài nguyên chung một cách bền vững, và cải thiện đời sống của cư dân.

Theo TTXVN
  • 75

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook