An toàn thực phẩm

  • Dấu hiệu nhận biết ngộ độc cá Hồng

    Dấu hiệu nhận biết ngộ độc cá Hồng
    Ngộ độc hải sản nói chung và cá biển nói riêng thường xuyên xảy ra tại tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là những vùng ven biển.