An toàn thực phẩm

  • Ăn nấm có nên rửa không?

    Ăn nấm có nên rửa không?
    Nếu vẫn rửa nấm trong bồn ngập nước như những loại rau củ khác là bạn đang “giết chết” cây nấm của mình đó.