BirdLife hỗ trợ phát triển Vườn di sản ASEAN ở VN

  •  
  • 136

(Ảnh: irf.org)Tổ chức Bảo tồn Chim quốc tế (BirdLife) tại VN đã cam kết tiếp tục hỗ trợ Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học của Vườn, sau khi dự án do Ủy ban châu Âu tài trợ mở rộng hệ thống các Khu bảo vệ cảnh quan ở VN hoàn thiện vào năm 2003.

Vườn quốc gia (VQG) Kon Ka Kinh là một trong 4 Vườn Di sản ASEAN được đưa vào Tuyên bố ASEAN về Các Vườn Di sản do Bộ trưởng môi trường của các quốc gia ASEAN thông qua năm 2003.

Tại khu vực Trung Trường Sơn, VQG Kon Ka Kinh có 33.565 ha rừng tự nhiên, bao gồm các kiểu sinh cảnh rừng trên núi, gần 2.000 ha rừng hỗn giao cây lá kim, lá rộng và nhiều loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng cấp toàn cầu như: Pơ mu, voọc vá chân xám, vượn đen má hung, hổ Đông Dương, 6 loài chim chỉ có ở VQG... Từ năm 2003 đến nay, mặc dù các cấp chính quyền địa phương tăng cường bảo vệ nghiêm ngặt nhưng nạn khai thác gỗ và lâm sản trái phép vẫn đang trở thành mối đe doạ chính đối với đa dạng sinh học tại VQG này.

Với việc cam kết tiếp tục hỗ trợ bảo tồn VQG Kon Ka Kinh, BirdLife phối hợp với tỉnh Gia Lai đang tập trung hoàn thiện kế hoạch dự án "Tạo dựng vùng liên kết và quản lý bền vững VQG Kon Ka Kinh" đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt đầu năm 2006, để đưa vào hoạt động trong quý IV năm nay.

Mục tiêu chính của dự án nhằm bảo tồn dài hạn các thuộc tính sinh học độc đáo những cảnh quan ưu tiên Trung Trường Sơn, trong đó có VQG Kon Ka Kinh - VQG có tầm quan trọng bảo tồn toàn cầu, để tăng cường tính bền vững của các khu bảo vệ, phục vụ lợi ích kinh tế, môi trường. Kết quả dự án làm cơ sở nhân rộng mô hình quản lý VQG trong cả nước.

 

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
  • 136

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook