Các nhà phát minh hình thành ý tưởng vĩ đại của họ trong hoàn cảnh nào?

  •   3,34
  • 5.014

Archimedes phát minh ra định luật mang tên ông khi đang ngâm mình trong bồn tắm, Newton hình thành ý tưởng định luật hấp dẫn khi đàng ngồi thư giãn dưới góc cây táo, Mendeleev tạo nên bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học dựa trên một giấc mơ, từ đó giúp ông đưa ra những tiên đoán về tương lai của bảng này,... đây là một số tình huống mà các vĩ nhân đã xuất hiện ý tưởng cho phát minh của họ. Không chỉ có đang tắm, đang ngủ,... mà còn rất nhiều hoàn cảnh ra đời các phát minh khác cũng rất độc đáo.

Mời các bạn xem qua một số nhà phát minh cùng khoảng khắc Eureka của họ nhé.

Paul McCartney đã sáng tác toàn bộ giai điệu của bài hát "Yesterday" trong khi ông đang ngủ.
Paul McCartney đã sáng tác toàn bộ giai điệu của bài hát "Yesterday" trong khi ông đang ngủ.


Trong giấc mơ, Medeleev đã tìm ra bảng tuần hoàn mới.

Archimedes đã tìm ra cách xác định thể tích vật thể hình dạng ngẫu nhiên trong khi ông đang tắm.
Archimedes đã tìm ra cách xác định thể tích vật thể hình dạng ngẫu nhiên trong khi ông đang tắm.

Suy nghĩ đầu tiên về thuyết tương đối hẹp được hình thành trong đầu Anbert Einstein khi ông đang đi tàu điện.
Suy nghĩ đầu tiên về thuyết tương đối hẹp được hình thành trong đầu Anbert Einstein khi ông đang đi tàu điện.

Percy Spencer phát minh ra lò vi sóng khi ông đang làm việc với những chiếc ống manetron.
Percy Spencer phát minh ra lò vi sóng khi ông đang làm việc với những chiếc ống manetron.

Friedrich August Kekulé tìm ra vòng benzene khi đang nằm thư giãn và nghĩ về một con rắn tự cắn đuôi của nó.
Friedrich August Kekulé tìm ra vòng benzene khi đang nằm thư giãn và nghĩ về một con rắn tự cắn đuôi của nó.

Cập nhật: 09/07/2016 Theo Tinh Tế
  • 3,34
  • 5.014

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook