Cấp địa chỉ email cho cán bộ công chức

  •  
  • 120

Trong năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiến hành cấp địa chỉ email cho các cán bộ công chức theo tên miền trong nước.

Trong buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với đại diện một số bộ về dự thảo Chương trình ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2008-2010 ngày 28/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo một số công việc các bộ ngành và địa phương cần tập trung thực hiện trong năm 2008 với việc ứng dụng CNTT.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, trong năm 2008, các bộ ngành và địa phương phải tiến hành rà soát và hợp lý các quy trình công tác để thống nhất tin học hóa và cải cách hành chính. Mỗi bộ ngành và địa phương phải có trang web công bố các biểu mẫu hành chính cho dân, thực hiện việc điều hành và khuyến khích họp qua mạng.

Cũng trong năm 2008, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiến hành cấp địa chỉ email cho các cán bộ công chức theo tên miền trong nước. Các loại văn bản như thư mời họp, báo cáo thống kê gửi đến các cán bộ công chức sẽ được chuyển qua địa chỉ email, không sử dụng địa chỉ email khác trong công việc.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc thi các quận/huyện ứng dụng học tin tốt để tìm ra những đơn vị triển khai ứng dụng CNTT tốt nhất, sau đó tiến hành nâng cấp để triển khai rộng rãi.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông phải nhanh chóng công bố một số chuẩn CNTT đảm bảo khả năng trao đổi dữ liệu và liên thông giữa các hệ thống thông tin, công bố phương án tổ chức đường truyền quốc gia và quy trình quản lý dự án đầu tư CNTT trong quý I năm 2008.

Theo ICTnews
  • 120