Công bố loài ếch giun mới

  •  
  • 2.549

Các nhà khoa học VN và thế giới vừa công bố một loài ếch giun mới tại vùng rừng ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Công bố loài ếch giun mới
Loài ếch giun mới ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa được công bố - (Ảnh: Nguyễn Quảng Trường)

Ngày 30/12, ông Đinh Huy Trí, phó giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), cho biết như trên.

Loài này có tên khoa học là Ichthyophis chaloensis sp.nov thuộc họ ếch giun (Ichthyophiidae), bộ không chân (Gymnophiona) và hiện chỉ mới được mô tả dựa trên mẫu duy nhất có được.

Loài này sinh sống dưới thảm thực vật mục ven suối đá, ở khu vực rừng thứ sinh, do các chuyên gia của Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật và Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện từ năm 2011 tại khu vực rừng bản Cha Lo (xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa) thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nay mới chính thức công bố là loài mới.

Như vậy đến nay Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có 51 loài lưỡng cư.

Theo Tuổi Trẻ
  • 2.549

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook