Công bố phân tích hóa học của ba ngôi sao kỳ dị

  • 1.316

Nhiều phân tích thú vị liên quan tới ba ngôi sao kỳ dị HD 51959, HD 88035 và HD 121447 được các nhà khoa học công bố. Nghiên cứu, dựa trên dữ liệu quang phổ thu được bởi công cụ quang phổ mở rộng (FEROS).

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích độ phong phú hóa học của ba ngôi sao kỳ dị đó là HD 51959, HD 88035 và HD 121447.

Nhóm nghiên cứu của Karinkuzhi đã có được quang phổ độ phân giải cao của ba ngôi sao này bằng cách sử dụng công cụ quang phổ FEROS được cài đặt trên kính thiên văn ESO 1.52 m ở Chile. Công cụ này cho phép các nhà nghiên cứu thực hiện phân tích sự phong phú của hơn 20 yếu tố hóa học trong các ngôi sao này.

Đây là những gã sao khổng lồ thuộc chủng sao barium.
Đây là những gã sao khổng lồ thuộc chủng sao barium. (Nguồn ảnh: phys).

Tác giả đã viết trong báo cáo: "Các tỷ lệ phần trăm các nguyên tố nặng được quan sát thấy trong ba ngôi sao phù hợp với hầu hết các ngôi sao barium trong vũ trụ”.

Theo nghiên cứu, HD 51959 dường như là một ngôi sao barium nhẹ, HD 88035 một ngôi sao barium mạnh và HD 121447 ngôi sao barium kim loại nghèo. Tỷ số barium đối với sắt [Ba / Fe] trong HD 51959, HD 88035 và HD 121447 lần lượt tương ứng là 0,81, 1,51 và 2,67.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng sự phong phú của carbon trong HD 121447 được tăng cường. Khi nói đến sự phong phú của nitơ, kết quả cho thấy Nito được tăng cường ở cả ba ngôi sao.

Hơn nữa, tỷ lệ dư lượng các yếu tố alpha của các ngôi sao được nghiên cứu, ngoại trừ magiê, nhìn chung phù hợp với các sao barium. Hơn nữa, tỷ lệ phong phú của các yếu tố sắt trong HD 51959 và HD 88035 là điển hình cho những gã sao khổng lồ thuộc chủng sao barium.

Cập nhật: 08/03/2018 Theo kienthuc
  • 1.316

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook