Công ước mới về sử dụng thông tin điện tử trong giao dịch quốc tế

  • 66

Đại hội đồng LHQ đã thông qua công ước mới về sử dụng thông tin điện tử trong giao dịch quốc tế, do nhóm chuyên gia về thương mại điện tử của Ủy ban LHQ về Luật thương mại quốc tế đệ trình hôm qua.

Trong công ước mới, các công cụ pháp lý hiện hành về giao dịch điện tử như Luật mẫu về thương mại điện tử và Luật mẫu về chữ ký điện tử đã được bổ sung và tăng cường.

Việc này nhằm loại bỏ các trở ngại đối với việc sử dụng thông tin điện tử trong giao dịch, ký kết hợp đồng thương mại quốc tế, buôn bán quốc tế thông qua công nghệ mới như thư điện tử, trao đổi dữ liệu điện tử và sử dụng mạng Internet.

Công ước mới khẳng định các tiêu chuẩn để đảm bảo giá trị pháp lý ngang nhau giữa văn bản giấy và văn bản điện tử trong các giao dịch quốc tế, sao cho các hợp đồng được thương lượng và ký kết thông qua thông tin điện tử đều có giá trị và hiệu lực thi hành tương đương với các hợp đồng thương lượng truyền thống. Dựa trên nền tảng đó, công ước được đánh giá là một công cụ pháp lý quan trọng nhằm tăng cường buôn bán quốc tế trên cơ sở tận dụng ưu thế mạng Internet toàn cầu.

Các nước thành viên LHQ có hai năm để ký kết công ước tính từ ngày 16-1-2006. Sáu tháng sau khi LHQ nhận được văn bản phê chuẩn thứ ba của các nước ký công ước, văn kiện này sẽ có hiệu lực quốc tế.

THỦY TÙNG

Theo Tuổi Trẻ/UN.org,TTXVN
  • 66

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook