Đếm chim biển bằng cách ghi âm tiếng kêu

  • 1.037

Các nhà điểu học đề xuất một phương pháp mới cho phép đánh giá các quần thể chim biển bằng cách ghi âm tiếng kêu của chúng.

Đếm chim biển bằng cách ghi âm tiếng kêu
Ảnh: hdwallpapers.in

Theo các nhà nghiên cứu, việc đánh giá số lượng chim biển rất quan trọng đối với việc bảo tồn chúng. Chim biển không thể sống gần con người bởi không có lợi cho chúng.

Chuột và chó sống gần người sẽ săn chim biển, rồi thì con người gây ô nhiễm đe dọa chim biển. Còn những nơi hiểm trở thì khó đếm chim biển bằng phương pháp thủ công, cũng như không thể xác định được nguy cơ đe doạ chim biển.

Phương pháp đếm mới dựa trên thực tế chim biển kêu nhiều về đêm, băng ghi âm sẽ được xử lý bằng một thuật toán máy tính để xác định số đầu chim biển và những nguy cơ đe doạ chúng.

Cập nhật: 15/04/2014 Theo motthegioi
  • 1.037

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook