Động vật thân mềm

  •   2,98
  • 7.463

Hôm nay em có bắt gặp một loài động vật thân mềm dài khoảng 6cm. Nhưng em không biết đó là loại động vật thân mềm gì nên muốn gửi đến anh chị, nếu anh chị có biết về nó thì có thể cho em biết về tên cũng như loài gì được không ạ?

Động vật thân mềm

Động vật thân mềm

Trường Ngọc ([email protected])
  • 2,98
  • 7.463

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook