Dự báo thời tiết

  • 24
  • 1.363

Một nhóm sinh viên tham quan Trung tâm Dự báo thời tiết:

- Vì sao ông có thể dự báo hôm nay khả năng mưa là 75%?

- Có gì đâu, ba trong số bốn người chúng tôi nghĩ như vậy – một cán bộ của Trung tâm trả lời.

- ?!?

Cập nhật: 04/12/2006 Sưu tầm
  • 24
  • 1.363

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook